Interview TSC Crowd Management

Home / Journalistiek en redactie / Interview TSC Crowd Management

Deze week verschijnt de nieuwe editie van vakblad EB Live, waarin een special over ‘crowd control’. Hiervoor sprak Edgar Kruize van buro33 onder meer met Gerard van Duykeren van TSC Crowd Management.

TSC Crowd Management
“Met maatwerk bereik je een optimaal service- en kwaliteitsniveau”

TSC Crowd Management op Pinkpop – foto copyright: TSC Crowd Management

Evenementenbeveiliging is een vak. Dat is de boodschap die TSC Crowd Management al sinds jaar en dag uitdraagt. In tijden dat de arbeidsmarkt onder druk staat en andere partijen kwalitatief soms een stap achteruit doen om aan de vraag te kunnen voldoen, houdt TSC Crowd Management vast aan de eigen filosofie en de eigen kwaliteitswaarden. 

TSC Crowd Management is veruit marktleider op het gebied van evenementenbeveiliging en crowd management tijdens (grootschalige) evenementen als concerten, festivals, sportwedstrijden, televisieopnames en andere (publieks)evenementen. Als meest ervaren evenementenbeveiliger in Europa biedt het bedrijf tevens diensten aan als onder meer verkeersbegeleiding, hospitality en brandpreventie en heeft het met de TSC Academy een eigen opleidingstraject in huis. “Wij hechten veel waarde aan kennis en de opleidingen zijn daar een integraal onderdeel van. Iedere medewerker van TSC Crowd Management krijgt additionele opleiding die gestoeld is op de praktijk”, zo stelt Gerard van Duykeren, ceo van de Holding en directeur van TSC Crowd Management. “Zoals de BHV-opleiding die we speciaal ontwikkeld hebben voor het werk op evenementen. Speerpunten zijn ontruiming, brandpreventie- en bestrijding, basale EHBO en de opvang van hulpdiensten bij calamiteiten. De TSC Academy heeft het programma volledig naar de evenementenbranche toegeschreven en dus trainen we ook op bijvoorbeeld  agressiviteit-reductie of hoe om te gaan met seksuele intimidatie. In feite zijn de normen en waarden die wij met TSC Crowd Management willen uitdragen verankerd in onze opleidingen en wij vragen onze medewerkers die normen en waarden uit te dragen” 

Internationaal aanzien
TSC Crowd Management is in de loop der jaren een kennishuis met internationaal aanzien geworden, dat met grote regelmaat door grote buitenlandse partijen voor consultancy wordt ingehuurd. “Wij hebben hier veel inhoudelijke deskundigen in huis. Zonder daarbij de andere partijen in het buitenland tekort te willen doen, je ziet toch dat we op het gebied van crowd management in Nederland een heel grote mate van professionaliteit en kunde hebben, waarmee we echt voorop lopen.” Dat onze werkwijze en filosofie internationaal wordt opgemerkt, maakt dat het bedrijf bijvoorbeeld recent een team naar de shows van Metallica in Moskou hebben gestuurd, op verzoek van de tourmanager van de band. “We zenden teams naar Curaçao, Saoedi-Arabië, Australië en andere landen. Vrijwel niemand weet dat Pink de rehearsals voor haar recente tournee in het GelreDome heeft gedaan. Haar aanwezigheid daar is onder meer door hun discretie van ons aanwezige team goed geheim gebleven. Als je dan later die tour met shows in de Johan Cruijff ArenA en op het Malieveld terugkomt naar Nederland, is dat een warm weerzien.”

Goed geregeld
De zichtbare executie van de werkzaamheden is in het geval van TSC Crowd Management letterlijk slechts het topje van de ijsberg. ‘Onder water’ bevinden zich de voorbereiding en analyse, zo’n zeventig procent van de werkzaamheden van het bedrijf vindt op dit niveau plaats. “Denk aan consultancy en onze opleidingen. Maar ook aan de diverse systemen om benodigde capaciteit in te schatten en om data te analyseren. Daarmee gaan we real time aan het werk. Wij krijgen regelmatig van het management van toerende artiesten te horen dat ze blij zijn als ze bij een Nederlandse show onze mensen zien. Dan weten ze dat het goed geregeld is.”

Verantwoordelijkheid nemen
Een internationaal project waar TSC Crowd Management momenteel bij betrokken is, is SAFE, een samenwerkingsverband dat na de aanslagen in Parijs in 2015 vorm heeft gekregen. Naast initiator Frankrijk zijn partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Zwitserland betrokken. Van Duykeren heeft de basisopleiding zoals voor de TSC Academy ontwikkeld geïnternationaliseerd voor SAFE. “Je ziet dat er internationaal behoefte is aan duidelijkheid en een hogere standaard. Het is erg eervol dat de standaard zoals wij die hebben ontwikkeld als toonaangevend wordt gezien en binnen dit samenwerkingsverband een vastere vorm kan krijgen.” Wat voor Van Duykeren van het grootste belang is, is dat TSC Crowd Management een partij blijft die niet alleen actief meedenkt en adviseert op het gebied van veiligheid, maar daarvoor ook verantwoordelijkheid neemt. “Aan een abstract advies heeft niemand iets. Wij zijn geen partij die advies geeft of een rapport aflevert zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Wij gaan er ook daadwerkelijk staan en perfectioneren het vak dagelijks op basis van wat we in de praktijk leren. Onze mensen zijn daarvoor verantwoordelijk en daar ben ik enorm trots op.”

Omgaan met schaarste
Het is desalniettemin lastig om anno 2019 goed personeel te vinden. Dat geldt ook voor een gerenommeerd bedrijf als TSC Crowd Management. Toch onderstreept Van Duykeren dat ook in deze tijden nog een optimale dekking en service bereikt kunnen worden, als je maar secuur omgaat met de planning en inzet van medewerkers. Als voorbeeld noemt Van Duykeren de inzet van medewerkers in het frontstage gebied. Het specifieke profiel van het evenement, het bezoekersprofiel en de uitkomst van de risicoanalyse bepalen welk type medewerker in dat gebied wordt ingezet. Sommige medewerkers zijn het verlengde van de EHBO, andere medewerkers hebben een beveiligingstaak. Dit betekent dat in het eerste geval evenement-BHV’ers worden ingepland en in het tweede geval evenementenbeveiligers. “Dat zijn zaken waar wij continu over nadenken. Zeker in tijden dat het personeel niet voor het oprapen ligt, moet je heel strategisch omgaan met de mensen die je in huis hebt. Dat vraagt maatwerk per evenement, maar zo bereik je tegelijk een optimaal service- en kwaliteitsniveau. Hoe vervelend en pijnlijk ook, soms moeten we dan dus ook nee verkopen. Dan is het echt op. Indien wij onze eigen standaarden niet kunnen waarborgen, nemen we geen opdrachten meer aan.”

Menselijk aspect
Die mensen die het werk dagelijks doen, staan dan ook centraal in de recent op SBS6 uitgezonden documentairereeks Operatie Beveiliging, een serie die de verschillende facetten van de werkzaamheden van TSC Crowd Management belicht. “We zijn vaker benaderd voor dit soort reeksen en hebben dit altijd afgehouden”, aldus Van Duykeren. “Het gaat namelijk niet om ons, wij staan in dienst van onze opdrachtgevers. Wij moeten er voor zorgen dat bezoekers een onvergetelijk evenement beleven. Ik was daarnaast best huiverig dat er te veel een sensatiesausje overheen zou komen te liggen. De producent deed echter een mooie en integere pitch. Er zijn geen commerciële belangen mee gemoeid, dus het zijn geen verkapte commercials. Wat ons ditmaal wel over de streep trok, is dat elke aflevering vooral het menselijk aspect van ons werk belicht. De mensen die dag en nacht onze ‘we love crowds’ en ‘service with a smile’-filosofie uitdragen en enorm sterke teamspelers zijn, krijgen tijdens evenementen niet altijd de waardering die ze verdienen. Doordat deze reeks hun werkzaamheden goed uiteen zet, hoop ik dat het publiek daar meer waardering voor zal hebben. Wat de tv-reeks in ieder geval heeft gedaan, is mensen interesseren voor het vak. We hebben zelfs al enkele open sollicitaties gekregen. Dat is onverwachte bijvangst, waar we uiteraard heel blij mee zijn.”

%d bloggers liken dit: