25 Jaar SENA in Entertainment Business

Home / Journalistiek en redactie / 25 Jaar SENA in Entertainment Business

Sinds in Nederland in 1993 de Wet op de naburige rechten (WNR) is ingevoerd, heeft Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) de opdracht om voor de rechthebbenden die zij vertegenwoordigen de vergoedingsrechten te regelen. In die kwarteeuw zijn de ambities er niet minder op geworden. De stichting verwacht binnen Europa een toonaangevende rol te kunnen spelen. Voor Entertainment Business sprak Edgar Kruize van buro33 directeur Markus Bos. 

Het jubileum valt zo ongeveer samen met het moment dat Sena meer dan een miljard euro voor de rechthebbenden heeft geïncasseerd. “Dat is een mooie mijlpaal”, vindt Sena-directeur Markus Bos. “Maar die prestatie betekent niet dat we op opze lauweren kunnen gaan rusten. Het is een mooi moment, maar het leidt ons niet van onze ambitie af. We willen nog steeds op meerdere gebieden de beste zijn.”

Niet de grootste
Bos is realistisch, omdat Sena de Nederlandse markt bedient, zal internationaal nooit de grootste hoeveelheid incasseringen gerealiseerd worden. Desalniettemin staat Sena na Engeland, Frankrijk en Duitsland op een vierde plaats in Europa en wereldwijd op de achtste plek. Bos: “Daar zijn we dan ook heel trots op. Maar we zullen vanwege de schaalgrootte van ons werkgebied niet veel meer omhoogschuiven op die ranglijst. Daar is het ons ook niet om te doen. Onze rechthebbenden moeten continu bevestigd krijgen dat wij er alles aan doen om de gelden die wij innen zo snel en zo goed mogelijk uit te betalen. Daar werken we met een team van goed gekwalificeerde en gemotiveerd collega’s continu aan. Ook vervullen we graag een technologische voortrekkersrol. Zeker op dat vlak willen we verder groeien.”

Vooroplopen
De afgelopen jaren heeft Sena in meerdere opzichten internationaal opzien gebaard. De stichting was in 2015 de eerste CBO in Europa die nog gedurende het lopende jaar op basis van binnengekregen playlists rechthebbenden begon uit te betalen. Dat heeft pas sinds kort navolging gekregen in andere landen. “Met veel bombarie hebben PRS for Music en PPL in het Verenigd Koninkrijk een joint venture gelanceerd waarbij ze gezamenlijk optrekken in het verstrekken van licenties voor openbaar gebruik”, zo lacht Bos. “Zo’n samenwerking hebben wij in Nederland al tien jaar met Buma/Stemra. Vooropgesteld, het is hartstikke goed dat dit gebeurt, voor zowel de klanten als onze rechthebbenden. Maar een dergelijke constructie is verre van nieuw, zo hebben we laten zien. En er  zijn wel meer dingen waarvoor de collega’s uit het buitenland naar ons kijken en langskomen om van onze werkwijze te leren. De laatste troef is onze recent gelanceerde Sena-app.”

Technologische doorontwikkeling
Sena speelt een actieve rol in de totstandkoming van de wereldwijde Virtual Repertoire Database, die ertoe gaat leiden dat alle leden van SCAPR, de internationale koepelorganisatie van Collectieve Beheersorganisaties voor uitvoerende kunstenaars, gebruik gaan maken van een gestandaardiseerd uitwisselingsprotocol. In samenwerking met Buma/Stemra, collega’s in Spanje en Zweden en de Universiteit van Amsterdam wordt gekeken naar de inzet van kunstmatige intelligentie en blockchain-techniek om tot meer accurate doorbetaling te komen. Tijdens de recente jaarvergadering is de eerdergenoemde nieuwe Sena-app gelanceerd die ervoor zorgt dat leden nog beter inzicht kunnen krijgen in de uitbetalingen, maar vanuit die app ook direct repertoire kunnen claimen. “Het zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop we technologisch blijven doorontwikkelen. Het werkt overigens twee kanten op. Onze buitendienst heeft bijvoorbeeld een app waarmee men kan zien welke bedrijven welk soort licenties hebben. Het is ook mogelijk vanuit die app ter plekke licenties aan te maken. Ook zijn we aan het nadenken hoe we muziekherkenningssoftware actief kunnen gaan inzetten om tot een nauwkeuriger beeld te kunnen komen voor de licentieverstrekking. Dat zou de doorbetaling aan de juiste rechthebbenden alleen maar meer ten goede kunnen komen. Om al dit soort dingen adequaat te kunnen doen, blijven we dan ook op zoek naar goede IT’ers, developers en data-analisten die ons hierbij kunnen ondersteunen.”

Balans vinden
Bos erkent dat er een spanningsveld bestaat tussen accuratesse, snelheid en efficiency.  “Wij willen de verschuldigde gelden snel innen en deze ook snel doorbetalen aan de rechthebbenden. Het zit niet in ons DNA om daar lange tijd bovenop te gaan zitten. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat de bedragen bij de juiste rechthebbenden terechtkomen. Daar zo accuraat mogelijk in zijn, gaat ten koste van de snelheid en leidt tot hogere kosten. Die balans proberen we zo goed mogelijk te bewaren. Omdat we een organisatie zonder winstoogmerk zijn, stellen we onze innovaties op dit vlak ook gewoon beschikbaar aan onze buitenlandse collega’s. Op te veel plekken wordt nu nog opnieuw het wiel uitgevonden. Door als CBO’s intensiever met elkaar samen te werken, zowel in Nederland als in het buitenland, valt er nog veel meer te behalen. Dat is in het belang van zowel onze klanten als onze rechthebbenden en biedt mooie kansen voor onze medewerkers.”

Dit artikel verscheen eerder in de juni-editie van Entertainment Business en staat inmiddels ook online op de website van vakblad Entertainment Business.

%d bloggers liken dit: